Visie rond jeugdwerking

Onze jonge karateka's van 6 - 14 jaar zijn de fundamenten voor de toekomst van onze club. We hechten er dan ook veel belang aan om hen op een speelse wijze kennis te laten maken met de sport en de waarden die bij karate horen. Om dit mogelijk te maken beschikken we over vrijwillige gediplomeerde trainers en lesplannen om alle aspecten van karate ten gepasten tijde aan bod te laten komen.

Karatetraining voor kinderen wordt op een speelse, kindgerichte manier aangeboden, inspelend op hun leergierigheid en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep, die door het sportieve en vormend aspect, mee instaat voor een harmonieuze ontwikkeling tot volwassene. Voor kinderen wordt een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende graden nog enkele tussenstappen werden gevoegd, zodat ze hun vorderingen op de voet kunnen volgen. Deze tussengraden zijn zichtbaar door ‘streepjes’ op de gekleurde gordel.

De jonge karateka ontwikkelt een houding van respect voor de fysieke en mentale integriteit van de andere. Deze houding wordt ontwikkeld door het eerbiedigen van de dojo-kun, de gedragsregels voor het oefenen van het karate.


Eénmaal per jaar wordt er een bevorderingsexamen georganiseerd. Een minimum aantal deelnames aan trainingen is vereist, als extra duwtje om regelmatig te trainen. Het examen is voor de kinderen een bijzonder moment om onder het wakend ook van een jury hun progressie te demonstreren en ervoor beloond te worden met een extra streepje op de gordel of een nieuw kleurtje.

Niet enkel de kinderen zijn belangrijk. Ook de ouders, die anders meestal toch maar op een bankje wachten, kunnen lid worden om enkel op zondag te trainen. En soms leidt dit tot echte enthousiaste karateka's die aan alle trainingen willen deelnemen.

Vanaf 14 jaar kunnen de jongeren deelnemen aan alle trainingen en tussen de "groten" staan. Het vergt meestal enige aanpassing om over te stappen naar het serieuzere werk, waar er hogere fysieke en technische vereisten zijn.