Bevorderingsexamens

Ideologie

In de examenprogramma’s van karateclub Brugge zit een ideologie verweven die we jou graag willen meegeven als lid. De grote lijnen worden hieronder verduidelijkt.

Basisidee: een karateka moet drie stadia doormaken om klaar te zijn voor een dangraadexamen.

Het eerste stadium (witte, gele en oranje band) is het aanleren van de basismotoriek. Met een witte, gele of oranje band leer je de linker of rechtervoet voor zetten in een basisstand en de voorste hand of gekruiste hand gebruiken voor de basisaanvallen of –blokken. De eenvoudigste verplaatsingen zoals stappen, bijzetten of schuiven kunnen gecombineerd worden met een trap. Deze basismotoriek moet getoond kunnen worden in vooraf vastgelegde oefeningen met of zonder partner. De mentale weerbaarheid wordt gesterkt door volharding te vragen van de beginner, in het vaak herhalen van deze basisbewegingen. Verder moet de beginner zijn eigen gevechtsafstand leren inschatten om veilig met een partner te kunnen werken zonder rompcontact.

Het tweede stadium (groene en blauwe band) is bedoeld om de technische bagage te verruimen. In deze fase moeten bijna alle technieken gezien worden die karate rijk is. Zo maak je kennis met een arsenaal aanvalstechnieken met open en gesloten handen, traptechnieken, nieuwe blokkeringen en nieuwe vormen van verplaatsing. Het verwerken van veel verschillende bewegingspatronen vergt een nieuwe cognitieve strategie. Vijf basis vormen (kata) passeren de revue, waarbij een duidelijke aankondiging en luide kreet het gewonnen zelfvertrouwen moeten tonen. Voor het eerst moet men één met één vrij sparren om aangeleerde principes (in-out, combinaties, …) te tonen. Hierbij moet de angst overwonnen worden dat men niet weet wat de partner zal doen. Ook moet de uitvoerder tonen dat zijn impact aangepast is aan het niveau van de partner en aan de uitgevoerde techniek.

Tenslotte komt men als bruine band in het derde stadium terecht, waarbij de gekende technieken aan efficiëntie moeten winnen. Zo moeten de aanvallen doelgerichter, met meer controle, kracht en focus uitgevoerd worden. Blokkeringen van stevige aanvallen mogen hun doel niet meer voorbij schieten en moeten aangepast worden aan veranderende situaties. De drie kernpunten in het ontwikkelen van efficiëntie zijn correct bekkenwerk, stabiliteit (aarding) in de standen en betere ademhaling. De vijf basis kata komen er twee hogere kata bij, wat betekent dat een minimum ontwikkelingstijd van één jaar moet gerekend worden om van graad te verhogen. Zo krijgt de karateka de tijd om zich mentaal los te maken van technieken en zich in plaats daarvan meester te maken van principes. Verder moet een bruine band zich ook meer ontfermen over de lagere graden en krijgt deze een belangrijkere helpersfunctie toebedeeld.

We hopen jou via deze leerweg een stevig fundament te bieden in karate-do.

Volwassenen (+14 jaar)

Examenprogramma

Examens voor volwassenen gaan 2x per seizoen door. Typisch is dit in de maanden november/december en mei. De exacte datum is in de club kalender terug te vinden. Wanneer je in aanmerking komt voor een examen, kan je je inschrijven via onze webapp (https://app.karateclubbrugge.be). Daar kan je ook steeds je deelnames aan trainingen, je huidige graad en het aantal nog benodigde trainingen om in aanmerkinge te komen voor een volgend bevorderingsexamen terugvinden.

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De KCB examencommissie heeft het recht om kandidaten te weigeren voor een examen, bv. omdat de kandidaat niet klaar geacht wordt of niet het minimum aantal trainingen behaald heeft.

Voorwaarden

 • kandidaten moeten vooraf hun deelname aankondigen bij één van de trainers (bij voorkeur via mail)

 • voldoen aan het minimum aantal vereiste trainingen en wachttijd sinds het vorige examen (en binnen de periode van één jaar). Het aantal kan je terugvinden in onze app door aan te melden als lid en vervolgens je graden te raadplegen

 • vanaf 3de kyu (bruin 1) geldt bijkomend:

  • een wachttijd van minimum één jaar tussen de examens

  • deelname aan minstens één externe activiteit: stage, wedstrijd of training

 • het examenprogramma moet gekend zijn en de technieken moeten uitgevoerd kunnen worden met een technische uitvoering die bij de te behalen graad past


Opmerking: Dan graden examens worden georganiseerd door de Vlaamse Karate Associatie (VKA).

Kinderen (-14 jaar) en volwassenen op zondag

Examenprogramma

Het examen voor kinderen tot 14 jaar en volwassenen die enkel op zondag trainen vindt één keer per seizoen plaats. Meestal is dit de voorlaatste training in juni. De exacte datum is terug te vinden in de club kalender. In principe neemt iedereen deel aan het examen (inschrijven is niet nodig), tenzij een kandidaat niet aan de voorwaarden - verder vermeld - voldoet. De KCB examencommissie heeft zich het recht om kandidaten te weigeren voor een examen, bv. omdat de kandidaat niet klaar geacht wordt of onvoldoende trainingen heeft.

Het verloop van het examen wordt hieronder beschreven. Lees het zeker even door!

Voorwaarden

 • minimum 30 geregistreerde trainingen in het huidige seizoen. Aanwezigheden worden voor de start van de training geregistreerd door aanmelden bij de trainer (laatkomers worden niet meer geregistreerd!)

 • het examenprogramma moet gekend zijn en de technieken moeten uitgevoerd kunnen worden met een technische uitvoering die bij de te behalen graad past, zoals aangeleerd tijdens de trainingen

Verloop van het examen op zondag

Het examen start om 10.00 uur stipt. Dit betekent dus dat alle kinderen en ouders tijdig aanwezig moeten zijn. Enkel geldige excuses bij niet deelname worden aanvaard. Voor wie wacht op deelname aan het examen of al klaar is, is er training voorzien.

Vergeet zeker niet je lidboekje (met foto) en geldige vergunning aan de buitenkant.

Graden en gordels

Het niveau van een karateka wordt weergegeven in kyu- (wit tot bruine gordel) en dan-graden (zwart of eventueel rood-wit geblokt vanaf 6de dan). Kyu-graden gaan van 10 naar 1 terwijl dan-graden van 1 naar 10 gaan. In onze club wordt voor de kyu graden onderstaande gordelverdeling gehanteerd. Je nieuwe gordel krijg je van de club.

 • 10de kyu: wit

 • 9de kyu: wit/streepje (niet altijd toegepast)

 • 8ste kyu: geel/geel met streepje (enkel -14 jaar)

 • 7de kyu: oranje/oranje met streepje (enkel -14 jaar)

 • 6de kyu: groen/groen met streepje (enkel -14 jaar)

 • 5de kyu: blauw 1

 • 4de kyu: blauw 2

 • 3de kyu: bruin 1

 • 2de kyu: bruin 2

 • 1ste kyu: bruin 3