Examenprogramma 3de kyu (bruin 1)

Kata

Kanku Dai

Bunkai - toepassing op een opgelegde sequentie uit de kata, demonstratie kata sequentie en toepassing met partner

Via loting wordt bepaald welke bijkomende kata uitgevoerd moet worden: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan of Heian Godan.

Kihon

 • kokutsu dachi - kae ashi - shuto uke + gyaku nukite (in zenkutsu dachi)

 • zenkutsu dachi - kae ashi - gedan barai + gyaku uchi uke + kizami zuki + gyaku zuki

 • zenkutsu dachi - 4 richtingen - shiho zuki: gedan barai + gyaku zuki

 • zenkutsu dachi - kae ashi - shiho geri: mae-, yoko-, ushiro-, mawashi geri (zelfde been)

Kumite

Ippon kumite (1-staps oefening), met aankondigingen. Uitgevoerd in vrije beweging

 • oefening 1

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - oi zuki jodan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - age uke - tegenaanval gyaku zuki chudan

 • oefening 2

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - oi zuki chudan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - soto uke - tegenaanval gyaku zuki chudan

 • oefening 3

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - mae geri chudan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - gedan barai - tegenaanval gyaku zuki chudan

 • oefening 4

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - yoko geri kekomi chudan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - soto uke - tegenaanval gyaku zuki chudan

 • oefening 5

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - mawashi geri jodan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - jodan uchi uke - tegenaanval gyaku zuki chudan

 • oefening 6

  • aanvaller: zenkutsu dachi voorwaarts - ushiro geri chudan

  • verdediger: zenkutsu dachi achterwaarts - soto uke - tegenaanval gyaku zuki chudan

Sparring

Eén met één sparring:

 • correcte gevechtshouding en ingesteldheid

 • oefensparring (geen wedstrijd)

 • demo aangeleerde technieken (aanval, verdediging)

 • variatie in technieken

 • combinaties, minimum 2 technieken

 • technieken moeten op target zijn (raken)

 • in-out

 • gewichtsverschuiving

 • uit de lijn stappen

 • timing aanval

 • timing tegenaanval:

  • go no sen (2 tijden)

  • sen no sen (1 tijd)

 • rekening houden met de gevechtszone

Protocol:

 • op voldoende afstand van elkaar starten (min. 2 meter)

 • groeten

 • klaar staan (kamai)