Privacyverklaring

Karate Club Brugge hecht veel belang aan je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

De verwerking van je gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. De gegevens om aan te sluiten bij de Vlaamse Karate Federatie en de verzekering vallen hieronder. Volgende identificatiegegevens worden verwerkt: naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, nationaliteit, telefoonnummer en e-mail. De andere gegevens worden enkel door de club zelf verwerkt.

Deze gegevens worden verwerkt door de bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging (bv. trainers).

E-mail wordt enkel gebruikt om actieve leden (met geldige vergunning voor het huidige seizoen) te informeren over belangrijke activiteiten zoals bevorderingsexamens, annuleringen of wijzigingen m.b.t. trainingen en andere informatie die rechtstreeks de activiteiten van onze vereniging betreft. Op aanvraag kan je verwijderd worden van de mailing lijst, maar dan wordt je hierover niet langer geïnformeerd.

Tijdens activiteiten worden er soms foto's genomen. Deze kunnen op onze Facebook pagina (met beperkt lidmaatschap) of op onze website gepubliceerd worden. Indien je niet op dergelijke foto's wil staan, gelieve dan zelf de nodige maatregelen te nemen door de fotograaf te verwittigen en niet deel te nemen aan groepsfoto's. Indien je toch op een gepubliceerde foto verschijnt, kan je ons altijd contacteren met de vraag deze te verwijderen.

Voor elke training is er een registratie van aanwezigheden. Deze wordt gebruikt om statistische informatie betreffende aantal deelnemers te verzamelen, om te bepalen wie deel mag nemen aan een bevorderingsexamen (waarvoor een minimum aantal trainingen vereist is) en om de covid-19 lijst op te stellen, wat verplicht is sinds midden 2020 om contactonderzoek mogelijk te maken.

Je hebt altijd recht op inzage van je eigen persoonsgegevens.

Karate Club Brugge verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk is.

Bij vragen of klachten kan je altijd contact opnemen met de club:

  • Via mail: marco.banckaert@telenet.be

  • Via telefoon: 0475 65 22 53

Karate Club Brugge kan de privacy verklaring steeds wijzigen.

Laatst bijgewerkt: 20/11/2020.