Bevorderingsexamens

Volwassenen

Examenprogramma in PDF formaat (download)

Examens voor volwassenen gaan 2x per seizoen door. Typisch is dit in de maanden december en mei. De exacte datum is in de club kalender terug te vinden.

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De KCB examencommissie behoudt zich het recht om kandidaten te weigeren voor een examen, bv. omdat de kandidaat niet klaar geacht wordt.

Voorwaarden

 • kandidaten moeten vooraf hun deelname aankondigen bij één van de trainers (bij voorkeur via mail)

 • minimum 30 geregistreerde trainingen sinds het vorige examen (eventueel van het vorige seizoen)

 • vanaf 3de kyu (bruin 1) geldt bijkomend:

  • een wachttijd van minimum één jaar tussen de examens

  • deelname aan minstens één externe activiteit: stage, wedstrijd of training

 • het examenprogramma moet gekend zijn en de technieken moeten uitgevoerd kunnen worden met een technische uitvoering die bij de te behalen graad past


Opmerking: Dan graden examens worden georganiseerd door de Vlaamse Karate Federatie. Het programma is te vinden op de VKA site (onder "Formulieren").

Kinderen (-14 jaar) en volwassenen op zondag

Examenprogramma in PDF formaat (download)

Het examen voor kinderen tot 14 jaar en volwassenen die enkel op zondag trainen vindt één keer per seizoen plaats. Meestal is dit de voorlaatste training in juni. De exacte datum is terug te vinden in de club kalender. In principe neemt iedereen deel aan het examen, tenzij een kandidaat niet aan de voorwaarden - verder vermeld - voldoet. De KCB examencommissie behoudt zich het recht om kandidaten te weigeren voor een examen, bv. omdat de kandidaat niet klaar geacht wordt.

Het verloop van het examen wordt verder beschreven. Lees het zeker even door!

Voorwaarden

 • minimum 30 geregistreerde trainingen in het huidige seizoen. Aanwezigheden worden voor de start van de training geregistreerd door aanmelden bij de trainer (laatkomers worden niet meer geregistreerd!)

 • het examenprogramma moet gekend zijn en de technieken moeten uitgevoerd kunnen worden met een technische uitvoering die bij de te behalen graad past, zoals aangeleerd tijdens de trainingen

Organisatie van het examen op zondag

Het examen start om 10.00 uur stipt. Dit betekent dus dat alle kinderen en ouders tijdig aanwezig moeten zijn. Enkel geldige excuses bij niet deelname worden aanvaard. Voor wie wacht op deelname aan het examen of al klaar is, is er training voorzien.

Vergeet zeker niet...

 • je lidboekje (met foto) en geldige vergunning aan de buitenkant

 • €5 gepast geld om je nieuwe gordel te bekostigen, als je een nieuwe kleur krijgt:

  • wit wordt geel

  • geel met 1 streepje wordt oranje

  • oranje met 1 streepje wordt groen

  • groen met 1 streepje wordt blauw

In volgende gevallen komt er enkel een streepje op de gordel, en moet er dus geen €5 voorzien worden

 • geel zonder streepje

 • oranje zonder streepje

 • groen zonder streepje

Graden en gordels

Het niveau van een karateka wordt weergegeven in kyu- (wit tot bruine gordel) en dan-graden (zwart of eventueel rood-wit geblokt vanaf 6de dan). Kyu-graden gaan van 10 naar 1 terwijl dan-graden van 1 naar 10 gaan. In onze club wordt voor de kyu graden onderstaande gordelverdeling gehanteerd. Voor de jeugd worden hier tussenniveaus aan toegevoegd (geel/streepje, oranje/streepje en groen/streepje).

 • 10de kyu: wit

 • 9de kyu: wit/streepje (niet altijd toegepast)

 • 8ste kyu: geel

 • 7de kyu: oranje

 • 6de kyu: groen

 • 5de kyu: blauw 1

 • 4de kyu: blauw 2

 • 3de kyu: bruin 1

 • 2de kyu: bruin 2

 • 1ste kyu: bruin 3