Japanse woorden & termen

groepering Japanse term letterlijke vertaling gebruik
armtechnieken     harai te veeg hand veegtechniek met de hand
  harai waza veeg techniek armveegtechniek
  hiji ate elleboog stomp elleboogstomp
  hiki te terugtrekken hand terugtrekken van de hand naar de heup
  awasete samengevoegde handen  
  sei te   verschillende hand
basisoefening kihon   basistraining
beentechnieken ashi barai voet veeg  
  ashi uke voet afweer  
  ashi waza voet techniek  
  ashibo kake uke  voet stok gehoekt blok beenveeg
  fumi kiri ? Snijden verpletterende trap met snijkant vd voet naar voet
  fumi komi ? Achtervolgen trap met snijkant vd voet naar knie
  geri trap trap
  geri waza trap techniek traptechniek
  hiki ashi terugtrekken voet terugtrekken van de voet na een trap
  hiza geri knie trap kniestoot
  hiza uke knie blok afweer met de knie
  kakato geri hiel trap trap van boven naar beneden met hiel
  kanibasami krab scharen schaarbenen
  kansetsu geri gewricht trap trap naar de knieholte
  kin geri goud trap trap naar het kruis
  kizami geri reikend trap stekende trap, voorste been
  kubi mawashi geri nek ronddraaiend trap ronde trap met gestrekte voet
  mae geri voorwaarts trap voorwaartse trap
  mae ren geri voorwaarts opvolgend trap meerdere voorwaartse trappen na elkaar
  mae tobi geri voorwaarts sprong trap gesprongen voorwaartse trap
  mawashi geri ronddraaiend trap ronddraaiende trap
  mikatsuki geri   ronddraaiende trap van buiten naar binnen met voetzool
  nami ashi golf voet scheppende voetveeg
  renzoku geri opeenvolgend trap trapcombinatie
  uchi mawashi geri binnenwaarts ronddraaiend trap ronddraaiende trap van binnen naar buiten met wreef
  ura mawashi geri tegengesteld ronddraaiend trap ronddraaiende trap van binnen naar buiten met voetzool
  ushiro geri rugwaarts trap achterwaartse trap
  ushiro ura mawashi geri rugwaarts tegengesteld ronddraaiend trap achterwaarts ronddraaiende trap met de voetzool
  yoko geri zijwaarts trap zijwaartse trap
  yoko geri keage zijwaarts trap flappend flappende zijwaartse trap
  yoko geri kekomi zijwaarts trap stotend stotende of duwende zijwaartse trap
  yoko tobi geri zijwaarts sprong trap zijwaartse gesprongen trap
beschrijvingen tate vertikaal vertikaal
  ura tegengesteld omgedraaid
  ushiro rugwaarts achterwaarts
  yoko zijwaarts zijwaarts
  soto buitenwaarts buitenkant
  gawa zijde  
  uchi gawa binnenwaarts zijde  
  soto gawa buitenwaarts zijde  
  joho opwaarts  
  kaho neerwaarts  
  zenpo voowaarts  
  koho achterwaarts  
  sokuho zijwaarts  
  uho naar rechts  
  saho naar links  
  sayu links en rechts  
  zengo voorwaarts en rugwaarts  
  sokumen zijkant  
  naname diagonaal  
  ko waza korte techniek  
  kosa kruis gekruist
  kubi nek, hals, verbinding gestrekt
  mawashi ronddraaiend  
  mikatsuki 1/3 van een cirkel  
  nagashi begeleidend  
  o waza grote techniek  
  oi komi   techniek uitvoeren tijdens verplaatsing
  otoshi neerwaarts  
  shu waza half techniek techniek op middenafstand
  tokui waza voorkeur techniek  
blokken age uke opwaartse blok  
  awase uke samengevoegd blok samengevoegde afweer
  gedan barai lage zone veeg blokkering op lage zone
  haishu uke handrug blok afweer met handrug
  haito uke duimkant blok afweer met de duimkant van de hand
  haiwan uke  handrugzijde voorarm blok afweer met de handrugzijde van de voorarm
  hiji suri uke knie glijden blok glijdende elleboogafweer
  hiji uke knie blok afweer met de elleboog
  juji uke X blok wigafweer
  kake shuto uke gehoekt snijkant hand blok afweer met snijkant hand, hand 45°
  kake uke gehoekt blok blok met duimkant van de arm, zie uchi barai
  kakiwake uke duw naar de zijkant blok naar buiten trekkende dubbele handafweer
  kakuto uke bovenkant pols blok afweer met de bovenkant van de pols
  keito uke duimgewricht blok afweer met duimgewricht dichtst bij de pols
  koken uke bovenkant pols blok afweer met de bovenkant van de pols
  kosa uke gekruist blok gekruiste afweer
  manji uke   dubbele blok (gedan barai + uchi uke jodan)
  morote uke dubbel, versterkt blok dubbele of versterkte blok
  nagashi uke begeleidend blok zijwaarts begeleidende open hand afweer
  osae uke duw naar beneden blok neerwaarts begeleidende open hand afweer
  otoshi barai vallend blok neerwaartse afweer met de voorarm horizontaal, zie otoshi uke
  otoshi uke vallend blok neerwaartse afweer met de voorarm horizontaal, zie otoshi barai
  seiryuto uke   afweer met beentje tussen polsgewricht en snijkant hand
  shuto uke snijkant hand blok afweer met de snijkant van de hand
  soto uke buitenwaarts blok armafweer van buiten naar binnen
  sukui uke scheppen blok scheppende armafweer
  tate shuto uke vertikaal snijkant hand blok afweer met snijkant hand, hand vertikaal
  tate uke vertikaal blok blok met voorarm, van binnen naar buiten
  teisho uke handpalm blok afweer met de muis van de hand
  uchi barai binnenwaarts blok laag blok van buiten naar binnen, zie kake uke
  uchi ude uke binnenwaarts voorarm blok afweer van binnen naar buiten met voorarm, zie uchi uke
  uchi uke binnenwaarts blok afweer van binnen naar buiten met voorarm, zie uchi ude uke
  uke blok afweer/persoon die afweert
  uke waza blok techniek afweertechnieken
cijfers go vijf / wijkend  
  hachi acht  
  hyaku honderd  
  ichi één  
  ippon   een volledig punt/één als voorvoegsel
  ju  tien  
  ju-ichi elf (tien één)  
  ju-ni twaalf (tien twee)  
  ku negen  
  kyu lagere graad (wit-bruin) / negen, zie ku    
  man tienduizend  
  ni twee  
  ni-ju twintig (twee twintig)  
  roku zes  
  san drie  
  sanbon driestaps  
  sandan derde  
  san-ju dertig (drie tien)  
  sen duizend  
  sen-kyuhyaku-kyuju-kyu 1999  
  shi vier (synonym = yon)  
  shichi zeven (syn nana)  
  yon-ju veertig (vier tien)  
commando's aka rood commando bij start wedstrijd: aka - chiro! (rood en wit, opkomen aub)
  domo arigato gozaimashita danku wel  
  hai ja ja, ik heb het begrepen
  hajime start  
  hantei wissel van kant  
  hayaku snel, vlug  
  hidari links  
  hikiwake   gelijktijdige score
  jogai   het gevecht ontwijken
  kaimoku open je ogen  
  keage flappend  
  kekomi stotend, duwend  
  kiritsu sta recht  
  kizami stekend  
  mae voorwaarts  
  mawate draai om (mawaru = draaien)  
  migi rechts  
  mokuso sluit de ogen  
  mokuso yame sluit de ogen einde einde van de meditatie
  naka e   ga naar het midden, nader
  naore   kom terug tot de normale positie
  oss   bevestiging
  otagai ni rei   iedereen groeten
  rei   groeten
  ritsu rei   staand groeten
  sagaru   achteruit
  seikaku ni   precies, nauwkeurig
  seiretsu   oplijnen
  seiza   kniezit (chakuza betekent 'kniel', seiza is de kniezit zelf)
  sempai ni rei oudere groeten groeten tov de oudere
  sensei ni rei leraar groeten groeten tov de leraar
  shihan ni rei grootmeester groeten groeten tov de grootmeester
  shinza ni rei altaar groeten groeten tov het altaar van de goden om de voorvaders van de kunst te eren
  shiro wit  
  shomen ni rei naar voor groeten groeten naar voor
  tsuyoku krachtig, sterk  
  tsuzukete   ga door, vecht verder
  waza ari   half punt
  yame stop  
  yasume ontspan  
  yoi klaar  
  yukkuri traag  
  zarei zittende groet  
houdingen chudan gamae halve zone gevechtshouding gevechtshouding op middenzone
  goshin wijkend geest zelfverdediging
  gyaku tegengesteld  
  gyaku gamae tegengestelde gevechtshouding de partners staan met hetzelfde been voor (R-R of L-L)
  gyaku hanmi tegengestelde half lichaam bekken volledig ingedraaid, voorbij de lichaamsas
  hamni half lichaam bekken/ bekken licht uitgedraaid
  gedan gamae lage zone gevechtshouding gevechtshouding op lage zone
  hidari gamae links gevechtshouding gevechtshouding met linkerbeen voor
  jiyu gamae vrij gevechtshouding vrije gevechtshouding
  jodan gamae hoge zone gevechtshouding gevechtshouding op hoge zone
  kamae gevechtshouding gevechtshouding, zie kamaete
  kamaete gevechtshouding hand gevechtshouding, zie kamae
  migi gamae rechts gevechtshouding gevechtshouding met rechter been voor
  shizen tai ? Lichaam natuurlijke houding
  shomen naar voor gericht  
kata Bassai dai    
  Bassai sho    
  Chinte    
  bunkai analyse toepassing van kata
  embu   beginpunt kata
  embusen   grondpatroon van de kata, uitvoeringslijn
  Gankaku    
  Enpi    
  Goju shiho dai    
  Goju shiho sho    
  Hangetsu    
  Heian    
  Ji'in    
  Jion    
  Jitte    
  Kanku dai &nbnbsp;  
  Kanku sho    
  kata vorm / schouder  
  Meikyo    
  Nijushiho    
  Sochin    
  Taikyoku    
  Tekki    
  tokui kata voorkeur vorm voorkeurskata
  Unsu    
  Wankan    
  sentei kata geselecteerd vorm geselecteerde kata
  shitei kata verplicht vorm opgelegde kata
  tokui kata vorkeur vorm voorkeurs kata
lichaamsdelen ude voorarm  
  ashi voet  
  chudan halve zone  
  empi elleboog  
  gaiwan pinkzijde van de voorarm  
  haishu handrug  
  haisoku wreef van de voet  
  haito duimkant van de hand  
  haiwan handrugzijde van de voorarm  
  hara / tanden centrum van het lichaam, zie tanden  
  hiji / empi syn=empi  
  hiraken vingers plooien met tweede gewricht naar voor  
  hiza / shittsui knie  
  ippon ken   vuist met wijsvingerkneukel licht naar voor
  ippon nukite   éénvingerige speerhand
  kakato hiel  
  kakuto bovenkant pols  
  keito duimgewricht dichtst bij de pols  
  ken vuist / zwaard  
  koken pols, zie kakuto  
  koshi bal van de voet  
  kumade berenklauwhand  
  kyusho vitaal punt  
  nadakka ippon ken middelkneukelvuist  
  naiwan duimkant van de voorarm  
  nakadakaken vuist met middelvingerkneukel licht vooruit  
  seiken voorkant vuist voorste kneukels van de vuist, waarmee gestoten wordt
  seiryuto beentje tussen polsgewricht en snijkant hand  
  shuto snijkant van de hand  
  shuwan handpalmzijde van de voorarm  
  sokuto snijkant van de voet  
  tanden buik, centrum van het lichaam, zie hara  
  te hand  
  teisho muis van de hand  
  tettsui hamervuist (pinkkant van de vuist)  
  uraken handkneukels  
  wan arm, zie ude  
  washide vogelbekhand  
  hiza shita onder de knie  
slagtechnieken empi uchi elleboog slag slag met elleboog
  haishu uchi handrug slag slag met handrug
  haito uchi duimkant hand slag slag met de duimkant van de hand
  otoshi empi uchi vallend elleboog slag neerwaartse elleboogslag
  shuto uchi snijkant hand slag slag met de snijkant van de hand
  teisho uchi handpalm slag slag met de muis van de hand
  tettsui uchi hand hamer slag hamervuistslag
  uchi binnenwaarts / slag  
  uchi waza slag techniek slagtechnieken
  uraken uchi omgekeerd slag met de handkeukels
  yoko empi uchi   zijwaartse elleboog slag
sparring gohon Kumite vijf staps sparring vijfstaps partneroefeningen
  ippon kumite   éénstaps sparringsoefening
  jissen   reëel gevecht
  jiyu kumite   vrije sparringsoefening
  kumite   sparringsoefening
  maai   gevechtsafstand
  randori   vrij gevecht
  sanbon kumite   driestaps partneroefening
  shiai   wedstrijdvloer
  yakusoku kumite   gevechtsoefening volgens afspraak
  happo kumite    
  kaeshi ippon kumite    
  jjyu ippon kumite    
  kihon ippon kumite    
  shiai kumite    
  kyogi kumite    
  gohon kumite    
  sanbon kumite    
  ippon kumite    
  kumite sparring  
  gohon kumite vijf staps sparring Aanvaller valt 5x aan, verdediger blokt 5x en voert laatste x tegenaanval uit.
  sanbon kumite drie staps sparring Aanvaller valt 3x aan, verdediger blokt 3x en voert laatste x tegenaanval uit.
  kihon ippon kumite basis één staps sparring Aanvaller valt 1x aan, verdediger blokt 1x en voert tegenaanval uit.
  jiyu ippon kumite vrije één staps sparring Aanvaller valt 1x aan met een vrije techniek, verdediger blokt 1x en voert tegenaanval uit.
  kaeshi ippon kumite terugkerende één staps sparring Aanvaller valt 1x aan, verdediger blokt en valt op zijn beurt aan met stap naar voor. Eerste aanvaller blokt en voert tegenaanval uit.
  okuri ippon kumite zenden één stap sparring Aanvaller valt 1ste keer aan met afgesproken techniek. Onmiddellijk daarna valt hij opnieuw aan afhankelijk van de reactie van de verdediger.
  yakusoku kumite afspraak (belofte) sparring Verzamelnaam voor alle kumite waarbij de aanvalstechniek vooraf vastligt (dus niet jiyu kumite)
  happo kumite 8 richtingen sparring Sparring in verschillende richtingen met verschillende partners
  oyo kumite toepassing sparring sparring waarbij je technieken van kata toepast
  tanren kumite drill sparring sparring om technieken te automatiseren (zoals gohon en sanbon kumite)
  kyogi kumite competitieve sparring  
  shiai kumite wedstrijd sparring sparring met het Budo-idee, zoals jiyu ippon kumite
standen age opwaarts  
  zenkutsu dachi   voorwaarts leunende stand
  ai gamae harmoni gevechtshouding gevechtshouding waarbij de partners in spiegelbeeld staan
  fudo dachi onbeweeglijk stand fundamentele centrale stand
  hachiji dachi   natuurlijke stand, voeten licht naar buiten
  hachinoji dachi   idem hachiji dachi
  hamni dachi   stand met bekken licht uitgedraaid
  hangetsu dachi   halve-maanstand
  heiko dachi   natuurlijke stand, voeten evenwijdig
  Heisoku dachi   voeten aaneengesloten
  kiba dachi &nbspnbsp; paardenzitstand
  kosa dachi   gekruiste stand
  musubi dachi   V-stand
  neko ashi dachi   katstand
  renoji dachi   L-stand
  sanchin dachi   zandloperstand
  shiko dachi   paardenzitstand met de voeten naar buiten gericht
  sochin dachi   stabiele stand, diagonaal
  teinoji dachi op T lijkende stand T-stand
  tsuri ashi dachi   kraanvogelstand
  uchi hachiji dachi   natuurlijke stand, voeten licht naar binnen
  kokutsu dachi   achterwaarts leunende stand
stoottechnieken age tsuki opwaartse stoot  
  awase tsuki samengevoegde stoten dubbele stoot naar keel en plexus
  choku tsuki    rechtstreekse stoot in rechtopstaande positie
  dan tsuki zone stoten stoten op verschillende hoogtes
  gedan tsuki lage zone stoot stoot naar lage zone
  gyaku tsuki tegengestelde stoot gekruiste stoot. Vb rechterbeen voor, linker vuist
  hasami tsuki   schaarstoot
  heiko tsuki   dubbele stoot, armen evenwijdig
  jun tsuki   volgende stoot
  kagi tsuki   hoekstoot, handrug naar boven
  kizami tsuki   stekende stoot, voorste arm
  mawashi tsuki   ronddraaiende stoot, duim naar beneden
  morote tsuki   dubbele stoot
  nihon nukite   tweevingerige speerhand
  nihon ren zuki   twee maal stoten met verschillende handen
  nukite   speerhand
  oi tsuki   stapstoot
  otoshi zuki   neerwaarts duwende stoot
  ren zuki   meerdere stoten met afwisselende handen
  sanbon ren zuki   drie stoten na elkaar met verschillende handen, zie sanbon tsuki
  sanbon zuki   drie stoten na elkaar (jodan, chud